Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100623 (14.11.2022 г.), 300100957 (25.01.2023 г.), 501100093 (07.09.2015 г.), 101100204 (07.09.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 9
Мобилен:0898765884, 0888704500
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999 ТПВ-2008
Образование:висше (УАСГ - София)