Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101983 (22.8.2011 г.), 500100861 (8.12.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "ген. Гурко"
Телефон:02/9879048
Мобилен:0888440064
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2011
Образование:висше (УНСС)