Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102554 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, кв.Васил Левски, ул. "Димитър Икономов"
Мобилен:0899829852
Специалност:корпоративен бизнес управление
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)