Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102564 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7018, ул. "Опълченска"
Мобилен:0885049159
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)