Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102553 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив, ул. "Митрополит Натанаил" 4000
Мобилен:0879931661
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ВСУ "Любен Каравелов")