Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100608 (10.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен, ж.к.Дружба бл.311 вх.К ап.14
Телефон:0899989642
Мобилен:0899989642