Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102552 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. "Неделчо Кайков"
Мобилен:0887912980
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)