Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102577 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:, с. Радуил ул. " Маршал Жуков"
Мобилен:0898613277
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)