Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102581 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1574, ж.к. Христо Смирненски, ул. "Корал"
Мобилен:0889358822
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)