Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102542 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ул. "Бяла"
Мобилен:0885895496
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)