Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102546 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, кв. "Малинова долина"
Мобилен:0889730217
Специалност:Транспортно строителство-пътно строителство
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)