Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102561 (25.01.2023 г.), 500100849 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул.Църноок 5
Телефон:0898 611 465
Мобилен:0898 611 465
Специалност:Икономика
Стаж:ТПВ-2021, НИ-2023
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")