Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101511 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, бул."Генерал Колев"
Мобилен:0888354461
Специалност:Икономика на масмедиите
Стаж:НИ-2008
Образование:висше (УНСС)