Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102597 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Момин кладенец"
Мобилен:0887770129
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)