Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102548 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. "Протожерица"
Мобилен:0895254507
Специалност:Мениджмънт на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)