Оценителска правоспособност: Недвижими имоти,
Сертификати номера: 100102567 (25.01.2023 г.) ,
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, МЛАДОСТ 4, бл. 429
Телефон:0885456050
Мобилен:0885456050
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)