Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102586 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. "Иван Вазов"
Мобилен:0889989344
Специалност:Икономика на кооперациите
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)