Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102560 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. "Никола Кабакчиев"
Мобилен:0886039909
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)