Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102562 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Етрополе 2180, ул. "27 ноември"
Мобилен:0887869308
Специалност:Електроинженерство
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ВМЕИ Габрово)