Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102543 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, бул. " България"
Мобилен:0882348821
Специалност:ССС
Образование:висше (УАСГ)