Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102569 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново, ул. "Елин Пелин"
Мобилен:0884799839
Специалност:ВиК
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УАСГ)