Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102572 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ж.к. Сухата река
Мобилен:0892386626
Специалност:Мениджмънт на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (УНСС)