Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102571 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Елин Пелин 2100, ул. "Кирил и Методий"
Мобилен:0889776880, 0877887006
Специалност:ЕСЕО
Стаж:НИ-2023
Образование:висше (ТУ - София)