Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102541 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, ул. "Марко Балабанов"
Мобилен:0877504468
Специалност:Управление на проекти
Образование:УАСГ