Оценителска правоспособност: , Недвижими имоти
Сертификати номера: , 100102513 (13.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен, Сливен,кв. Българка 18-17
Телефон:0878505584
Мобилен:0878505584