Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101668 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово, ул. Априловска 6
Телефон:066808016
Мобилен:0888453968