Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101579 (14.12.2009 г.), 500100530 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. "Младост 1А"
Телефон:0888540975
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Образование:висше ВИАС - София