Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101224 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград, ул. "Трети март" 2700
Телефон:0888307108, 073887072
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Образование:висше ВИАС - София