Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100141 (25.01.2017 г.), 500100527 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул.Солун 47 Вх А, ап.7
Телефон:+359 29583367
Мобилен:+359 887260591