Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102255 (27.02.2015 г.), 500100767 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, гр. София, ул. Ал.Фол 2
Телефон:0878599485
Мобилен:0878599485