Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101142 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък, ул. "Хан Крум"
Телефон:043163267
Мобилен:0897895051
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше ВИАС - София