Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100010 (14.12.2009 г.), 100100182 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к." Илинден "
Телефон:02/9206165
Мобилен:0885910913
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 ПИИС-2001
Образование:(висше)ВИСИ - София