Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100043 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково, "Ген.Колев"
Телефон:038/654407, 038/601628
Мобилен:0887093258
Специалност:инж.по горско стопанство
Стаж:ЗГ-2005
Образование:Висше (ЛТУ - София)