Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100961 (14.12.2009 г.), 500100314 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, Хан Аспарух
Телефон:02 9897596
Мобилен:0888443444
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТПВ-1993
Образование:Висше (ВИАС)