Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100947 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, Драгалевци ул. "Акад. Стефан Младенов"
Телефон:0888823221
Мобилен:0888823221
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:МС-2021
Образование:висше (Стопанска академия "Д.Ценов" - Свищов)