Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100843 (16.10.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. Невестина Скала 16
Телефон:+359888408618
Мобилен:+359888408618