Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100061 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Димитър Петков"
Мобилен:0878933174
Специалност:право
Стаж:НИ-1996
Образование:(висше)СУ - София