Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100327 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Перник, ул. Охрид
Мобилен:0888667909
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2006
Образование:Висше (Аграрен Университет-гр. Пловдив)