Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100344 (14.12.2009 г.), 100101057 (14.12.2009 г.), 300100382 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Искърски пролом
Телефон:02/ 8237576
Мобилен:0888383398
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 МС-1999 ТПВ-1998
Образование:Висше (ВИАС)