Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100854 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, Младост 1 бл.1
Телефон:0889634948
Мобилен:0889634948