Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100313 (14.12.2009 г.), 500100131 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна, ж.к. "Владислав Варненчик"
Мобилен:0898726461
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2006 ТПВ-2008
Образование:Висше (ИУ Варна)