Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101363 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. "Овча купел 2"
Мобилен:0887477377, 0897987324
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2001
Образование:Висше (ВИАС - София)