Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100630 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово, ул. Смърч
Мобилен:0889182309
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:Висше (ВИСИ - София)