Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100241 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, бул."В.Априлов" 107
Мобилен:0886121295
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-1999
Образование:Висше (ВМЕИ - Варна)