Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101761 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. "Лагера"
Телефон:02/ 8526396
Мобилен:0888111467
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:Висше (ВИАС)