Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100956 (25.01.2023 г.), 500100855 (22.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе, ул. Алея Възраждане
Мобилен:0886337057
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2021
Образование:Висше (Д. А. Ценов - Свищов)