Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100779 (28.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, кв.Драгалевци
Телефон:0897978800
Мобилен:0897978800