Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100678 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Могилата
Телефон:02/ 8519244, 02/ 9621207
Мобилен:0888972475
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТПВ-2014
Образование:Висше (УНСС)