Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100622 (21.03.2022 г.), 100101998 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. 8-ми приморски полк
Мобилен:0887646348
Специалност:Информатика
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2022
Образование:висше (Икономически Университет Варна)