Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100046 (30.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново, ул. "Гео Милев"
Мобилен:0887591813
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2002
Образование:Висше (ЛТУ)